Translate google

Czaplinek Informacja Turystyczna

Historia Czaplinka “Tempelburg”

Czaplinek “Tempelburg”

W okresie od VII do XII wieku w okolicach jeziora Drawsko i górnego biegu rzeki Drawy istniało skupisko osadnicze składające się z co najmniej siedmiu grodzisk i 20 osad otwartych. Ten znaczny zespół osadniczy wielu historyków kojarzy z wymienionymi przez Geografa Bawarskiego z IX wieku słowiańskim plemieniem THAFNEZI odczytanym przez współczesnych badaczy jako Drawianie. Badania archeologiczne pozwoliły przyjąć, że istniała tu zorganizowana jednostka terytorialna, którego głównym ośrodkiem był gród w Drahimiu (obecnie Stare Drawsko)
Dalsza historia Czaplinka i przyległych doń terenów, łączy się z historią dwóch zakonów rycerskich powstałych w okresie wypraw krzyżowych, Templariuszy i Joannitów. Przemysław II książę Wielkopolski i Krakowa, 21 listopada 1286 w Pyzdrach nadał ziemie wokół jeziora Drawsko rycerskiemu zakonowi templariuszy. Na siedzibę nowo utworzonej komandorii, zakon wybrał miejsce przy istniejącej starej osadzie słowiańskiej – Czaplinek. Templariusze znacznie ją rozbudowali, wznosząc m.in. drewniany zamek obronny, który najprawdopodobniej stał na sztucznie usypanym kamiennym wzniesieniu w miejscu gdzie obecnie znajduje się mały kościółek. Na eksponowanym miejscu, został wytyczony dość duży, prostokątny rynek, wokół którego tworzono siatkę prostopadłych ulic. Nie jest znana dokładna data nadania Czaplinkowi praw miejskich. Przyjmuje się, że nastąpiło to miedzy rokiem 1290 a 1334.
Z początkiem XIV wieku, papież Klemens V po podjęciu decyzji o rozwiązaniu zakonu templariuszy, polecił przekazać cały ich majątek zakonowi joannitów. Nastąpiło to jednak dopiero w 1345 roku. W międzyczasie wykorzystując dogodną sytuacje polityczną, margrabia brandenburski zagarnął ziemię czaplinecką wraz z miastem i oddał je w lenno swoim wasalom. Przez Czaplinek biegł ważny szlak handlowy tzw. “szlak solny”, łączący Kołobrzeg z Wielkopolską, dlatego osada nigdy nie była warownym grodem, a jedynie utrzymywała charakter targowy. Mimo to komendant joannicki, Gebhard von Bortfelde postanowił umocnić tereny komandorii i wzniósł zamki strażnicze w Machlinach i Stary Drawsku.
Kazimierz Wielki w roku 1366 wykorzystał nienajlepszą sytuację finansową Joannitów i odkupił zamek w Czaplinku. Dwa lata później w wyniku prowadzonych działań wojennych, zawarł układ drawski, zmuszający Brandenburgię do oddania byłej komandorii templariuszy pod zwierzchnictwo Polski. Joannici pozostali w Czaplinku, prowadząc swą własną politykę skierowaną przeciw Polsce, a w roku 1368 zdradzili układ i ponownie sprzymierzyli się z Zakonem Krzyżackim i Brandenburgią . Częste niepokoje i liczne utarczki nadgraniczne doprowadziły do wyprawy zbrojnej Świętobora I, księcia szczecińskiego. Jego wojska spustoszyły okolice niszcząc zamki I w Machlinach i Czaplinku. Joannici przenoszą się do zamku w Starym Drawsku ....
Kres temu położył Władysław Jagiełło wysyłając w 1407 roku pod Drahim swoje wojska, które po trzech dniach walki zdobyły zamek. W miejsce dawnej komandorii templariuszy utworzono Starostwo Drahimskie z siedzibą w zamku joannickim. Nadaj jednak miały miejsce zatargi graniczne wywoływane przez może rody pomorskie, jak i starostów drahimskich. Niemiecki badacz Tumpel trafnie określił sytuację, która trwała od poł. XV do pocz. XVII wieku, jako 150 letnią “wojnę pograniczną”.
Przez cały okres istnienia starostwa, Czaplinek pozostawał w cieniu Drahimia, spełniając funkcje służebną w stosunku do zamku.
Kolejne wydarzenia, które zdecydowały o dalszych losach ziemi czaplineckie rozpoczęły się 21 lipca 1655 roku najazdem szwedzkim. Wojska najeźdźcy przekroczyły granicę starostwa, a po splądrowaniu miasta i pogromie mieszkańców ruszyły w kierunku Wałcza. W roku 1657 po serii niepowodzeń, główne siły szwedzkie wycofały się z Polski paląc za sobą Drahim. Jan Kazimierz na mocy traktatu bydgoskiego oddał starostwo stronie brandenburskiej w zastał za werbunki w toku trwającej wojny. Pomimo usilnych starań prowadzonych m.in. przez hetmana polskiego Stanisława “Rewery” Potockiego, nie udało się odzyskać starostwa aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku, po którym ziemie te znalazły się pod zaborem pruskim.
Wiek XVIII okazał się dla Czaplinka korzystny m.in. ze względu na wyraźny rozwój gospodarczy i urbanistyczny. Miasto posiadało wtedy jeden z największych na Pomorzu Zachodnim ośrodek rzemiosła sukienniczego, młyny, wiatraki, tartak oraz cegielnie. Czaplinka nie omijały jednak wielkie pożary, które niszczyły miasto prawie w całości. W II połowie XVIII wieku Drahim stopniowo tracił znaczenie na rzecz miasta, a zamek zaczął popadać w ruinę. Pod koniec XIX wieku doprowadzono do miasta linię kolejową. Rozpoczęła się budowa dróg, brukowanych ulic, sieci gazowniczej, powstała poczta wraz z telegrafem.
W okresie II wojny światowej w Czaplinku i jego okolicach, utworzono obóz pracy dla jeńców radzieckich, a spora ilość Polaków była zatrudniona przez Niemców jako robotnicy przymusowi. Miasto znajdowało się na linii niemieckiego oporu zwanej “Pommersche Seenstellung “ i bronionej przez oddziały SS z brygady “Schneider”. Po przełamaniu głównych pozycji Wału Pomorskiego w kierunku Czaplinka nacierały oddziały 7 pułku 3 Dywizji Piechoty. Z rozkazu majora Stanisława Rusijana, trzy bataliony wspierane przez pododdziały artylerii zdobyły miasto 3 marca 1945 roku. Po trzystu latach byli to pierwsi polscy żołnierze.
Po wojnie miasto stopniowo traci swój rolniczy charakter, pełniąc nadal funkcję zaplecza roliczego, a główny przemysł oparł się o elektrotechnikę i turystykę. LINK

Czaplinek Informacja Turystyczna

Numer kierunkowy +48 94
Kod pocztowy Czaplinka 78-550

WAŻNIEJSZE ADRESY:
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 6, tel. 94 375 62 00 Nadleśnictwo Czaplinek, ul. Kalinowa 1, tel. 94 375 50 43 Urząd Pocztowy, ul. Rynek 3, tel. 94 375 55 62 Komisariat Policji, ul. Drahimska 68, tel. 94 375 57 10 lub 112 997
PRZYCHODNIE ZDROWIA: NZOZ MEDYK, ul. Wałecka 54A, tel. 94 375 50 72 Balticmed ul. Drahimska 65A, tel. 733 343 654 Lisiecka Bożena. Gabinet psychoterapii, ul. Jeziorna 19, tel. 691 661 218
APTEKI: Panaceum, ul. Długa 15-17, GODZINY 08:00 - 20:00, tel. 94 375 52 40 Centrum Zdrowia, ul. Wałecka 56/4, GODZINY 08:00 - 19:00, tel. 94 372 28 74 Vita, ul. Wałecka 56, GODZINY 08:00 - 20:00, tel. 94 375 41 09 Hipokrates, ul. Wałecka 56/4, GODZINY 08:00 - 19:00, tel. 517 571 418
KULTURA KOMUNIKACJA: Czaplinecki Ośrodek Kultury, ul. Pławińska 1a, tel. 94 375 55 06 Izba Muzealna, ul. Słoneczna 27, tel. 94 375 55 06 PKS - Plac 3-go Marca PKP - ul. Kolejowa, tel. 94 375 52 73

INFORMACJA TURYSTYCZNA
- Informacja Turystyczna Gmin Czaplinek, ul. Rynek 1, tel./ fax 94 375 47 90
- Biuro Turystyczne “MRÓWKA”, ul. Wałecka 3, tel./ fax 94 375 50 67

Ogólna liczba mieszkańców – 12441 osób
Liczba mieszkańców Czaplinka – 7472

Gastronomia:
- Restauracja oraz Klub Myśliwski Elektor, Czaplinek, ul. Rynek 4, tel. 94 375 50 87
- Restauracja Pomorska, Czaplinek, ul. Jagiellońska 11, tel. 94 375 54 44
- Restauracja Paradise, Czaplinek, ul. Złocieniecka 5, tel. 94 375 54 02
- Caffe Bar , Czaplinek, ul. Sikorskiego 17, tel. 94 375 42 64
- Pub 21, Czaplinek, ul. Sikorskiego 4, tel. 94 375 57 66
- Smażalnia Ryb, Czaplinek, ul. Moniuszki 36
- Bar, Czaplinek, ul. Długa 31
- Mała Gastronomia, ul. Wałecka
- Pijalnia Piwa, Czaplinek, ul. Drahimska 8, tel. 94 375 53 34

- Grill Bar U Arka, Czaplinek, ul. Złocieniecka
- Arnika, ul. Grunwaldzka 7, tel. 94 375 58 75
- Restauracja Drahim , Stare Drawsko 24, tel. 94 375 88 20
- Tento Bar, Piekary 2, tel. 94 375 45 20
- Bar Bistro, Stare Drawsko 18
- Bar, Machliny

Wypożyczalnie sprzętu sportowego
sprzęt wodny:
wypożyczalnie znajdują się przy wszystkich ośrodkach wypoczynkowych oraz campingach
- wypożyczalnia kajaków – BT “Mrówka”, ul. Wałecka 3 tel. 94 375 50 67
- wypożyczalnia kajaków - Liceum Ogólnokształcące, ul. Parkowa 1, tel. 94 375 52 66
- wypożyczalnia sprzętu (kajaki, omegi, zefiry) - Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych, ul. Nadbrzeże Drawskie, tel. 94 375 55 76
- Jachty do wynajęcia - J. Grabowiec, ul. Żuławska 10, tel. 94 375 42 83

Wypożyczalnia rowerów, ul. Sikorskiego 10 (deptak), 78-440 Czaplinek tel. 94 375 55 28
Banki:
- Bank Spółdzielczy, ul. Sikorskiego 9, tel. 94 375 54 14
- Pomorski Bank Kredytowy, ul. Rynek 4, tel. 94 375 44 75

Stacje benzynowe:
ORLEN - ul. Drahimska 57, tel. 94 375 52 68
PREEM - ul. Kochanowskiego, tel. 94 375 50 27
Brotank, Piekary 2, tel. 94 375 44 18

Taxi
Ul. Zbożowa (przy dworcu PKS) tel. 94 375 52-52

Gabinety odnowy biologicznej
Gabinet kosmetyczny – ul. Sikorskiego 15, tel. 94 375-54-59
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji – ul. Wałecka 56

Lecznice dla zwierząt
Prywatna Lecznica Weterynaryjna – ul. Polna 1 – tel. 94 375 40 50
Lecznica dla zwierząt – ul. Pławieńska 14, tel. 94 375 52 18

Czaplinnek noclegi

- Hotel Elektor,
Czaplinek, ul. Rynek 4, tel. 94 375 50 87, fax.735 50 86
34 miejsc, pokoje dwuosobowe z łazienkami, restauracja, klub myśliwski, szkolenia, bankiety i inne imprezy, parking, karty kredytowe, plaża strzeżona 1500 m

- Hotel Pomorski,
Czaplinek, ul. Jagiellońska 11, 94 375 54 44
pokoje jedno dwuosobowe z łazienkami, restauracja, dyskoteka, parking, letnia kawiarenka, plaża strzeżona w odległości 1400 m

Motele:
- Paradise, Czaplinek, ul. Złocieniecka 5, tel. 94 375 54 02
- U Jacka, Czaplinek, ul. Drahimska 81, tel. 94 375 45 55
- Tento, Piekary 2, tel. 94 375 45 20

Ośrodki Wypoczynkowe:
- Ośrodek Wypoczynkowy “Drawtur”, Czaplinek, ul. Pięciu Pomostów 1 tel. 94 375 54 54
domki campingowe, pole namiotowe, stołówka, kawiarnia, kort tenisowy, wypożyczalnia sprzętu pływającego, plaża strzeżona, przystań.

- Ośrodek Wypoczynkowy “ZNTK”, Czaplinek, ul. Pięciu Pomostów 3, tel. 94 375 56 59
domki camp., stołówka, boisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plaża

- Ośrodek Wypoczynkowy “Kusy Dwór”, Czaplinek, ul. Pięciu Pomostów 5, tel. 94 375 56 91
hotelowiec, domki camp., stołówka, drink bar, kort tenisowy, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plaża strzeżona, szkółka jazdy konnej 20 m

- Ośrodek Wypoczynkowy “Omega”, Czaplinek, ul. Pięciu Pomostów 7, tel. 94 375 56 59
hotelowiec, domki murowane, stołówka, drink bar, kort tenisowy, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plaża strzeżona, szkółka jazdy konnej 20 m

- Ośrodek Wypoczynkowy “Zodiak”, Czaplinek, ul. Pięciu Pomostów 7, tel. 94 375 40 29
hotelowiec, domki murowane, stołówka, drink bar, kort tenisowy, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plaża strzeżona, szkółka jazdy konnej 20 m

- Ośrodek Wypoczynkowy “Kleofas”, Stare Drawsko, tel. 94 375 88 78
domki camp., hotelowiec, stołówka, kawiarnia, kino, boisko, kort tenisowy, wypożyczalnia sprzętu wodnego, przystań, plaża strzeżona

- Ośrodek Wypoczynkowy “Mostostal”, Stare Drawsko, tel. 94 375 88 21
domki camp., hotelowiec, stołówka, kawiarnia, boisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plaża strzeżona

- Ośrodek Wypoczynkowy “Stare Kaleńsko”, tel. 94 375 52 56
domki camp., hotelowiec, stołówka, kawiarnia, boisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plaża strzeżona

- Ośrodek Wypoczynkowy “WAJK”, Piaseczno, tel. 94 375 86 24
domki camp., stołówka, kawiarnia, wypożyczalnia sprzętu wodnego, przystań, plaża

- Ośrodek Wypoczynkowy “Kolejarz”, Głęboczek, tel. 94 375 86 70
hotelowiec, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plaża

Campingi:
- “Czaplinek”, ul. Drahimska 79, tel. 94 375 51 68
- U Jacka, Czaplinek, ul. Drahimska 81, tel. 94 375 45 55

Pola biwakowe:
- Nad jez. Krzemno w okolicy Pławna - 4 pola biwakowe
- Nad jez. Psarskim w okolicy Psich Głów - 2 pola biwakowe
- Nad jez. Chocim w Machlinach
- Nad jez. Dołgie Wielkie k/Kołomątu
- Nad rzeką Drawą w Rzepowie
- Nad jez. Żerdno w Starym Drawsku

Szkółka jeździecka:
- Kazimierz Trenka, Kołomąt 1, tel. 94 375 56 58

Inne:
- Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych, Czaplinek, ul. Nadbrzeże Drawskie, tel. 94 375 55 76
- Stanica Harcerska w Machlinach, Komenda Hufca ZHP w Czaplinku, ul. Moniuszki 26, tel. 94 375 53 69
- Internat Zespołu Szkół, Czaplinek , ul. Pławieńska 6, tel. 94 375 52 39
- Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Słoneczna 27, tel. 94 375 57 35
- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wałecka 49, tel. 94 375 56 55

Kwatery prywatne:
- Ryszard Marcewicz, Czaplinek, ul. Drahimska 47, tel. 94 375 52 32
- Danuta Motas, Czaplinek, ul. Wasznika 4, tel. 94 375 42 87
- Bronisław Zajkowski, Czaplinek, ul. Wasznika 5, tel. 94 375 51 87
- Ryszard Rupiński, Czaplinek, ul. Wasznika 7, tel. 94 375 59 83
- Elżbieta Bieniecka, Czaplinek, ul. Wasznika 8, tel. 94 375 42 97
- Tadeusz Wasylów, Czaplinek, ul. Wasznika 9, 94 375 57 44
- Jerzy Tylman, Czaplinek, ul. Wasznika 11, tel. 94 375 41 77
- Jerzy Dyrek, Czaplinek, ul. Drahimska 19, tel. 94 375 54 02
- Kazimierz Trenka, Kołomąt 1, tel. 94 375 56 58

Wypoczynek na wsi:
- PUT Drahim, Stare Drawsko 24, tel. 94 375 88 20
- Chata Toniego, Nowe Drawsko 6, tel. 94 375 88 79
- Kazimierz Trenka, Kołomąt 1, tel. 94 375 56 58
- Anna Skrocka, Niwka 10
- Dom pod Psem, Psie Głowy, tel. 94 375 52 32
- Hanna Soszalska, Żerdno 12, tel. 94 375 89 91
- Alicja Gryglewicz, Machliny, tel. 94 375 87 81
- Barbara Falecka, Machliny, tel. 0602 447 407
- Wioletta Rosołowska, Stare Drawsko 23
- Danuta Kawa, Czarne Wielkie 6
- Agnieszka Kraska, Czarne Wielkie, tel. 94 375 45 84
- Wiesława Arciuszkiewicz, Stare Drawsko 35
- Henryk Sułek, Stare Drawsko 15
- Stanisław Rachwał, Sikory 8
- Halina Włodarczyk – Sikory 51, tel. 94 375 47 82
- Andrzej Krawczyk – Sikory
- Jerzy Kosmala – Kuszewo, kontakt 94 375 54 72

Czaplinek Atrakcje turystyczne

Czaplinek Informacja Turystyczna

Największą atrakcję stanowi Jezioro Drawsko (1872 ha), drugie co do głębokości jezioro w kraju (83 m.) z licznymi zatokami, półwyspami oraz wyspami, wśród których króluje wyspa Bielawa. Tutaj rozpoczyna się jeden z piękniejszych polskich szlaków kajakowych rzeką Drawą im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły. Dobrze zagospodarowane ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe oraz szlaki turystyczne dają nieskończone możliwości uprawiania turystyki aktywnej. Przybliżają one historię geologiczną, świat flory i fauny oraz elementy życia dawnych mieszkańców tej ziemi. Lasy na pewno skuszą miłośników przyrody bogactwem zwierząt i runa leśnego. Przed wędkarzami nasze wody otwierają szansę na złowienie: szczupaka, węgorza, leszcza, pstrąga potokowego, sandacza, karpia, lina czy okonia. Jeziora stwarzają możliwość uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa czy windsurfingu, a piaszczyste plaże zachęcają do kąpieli wodnych i słonecznych. Życzymy udanego urlopu. LINK

Jezioro Drawsko

Jezioro Drawsko Atrakcje

Jezioro Drawsko- jest największym (1872 ha) i najgłębszym (83 m) jeziorem Pojezierza Drawskiego. Pod względem głębokości Drawsko zajmuje drugie miejsce w kraju. Jezioro charakteryzuje się bardzo rozbudowaną linią brzegową, której długość wynosi 76 km. Posiada liczne zatoki oraz kilka półwyspów. Na jeziorze znajduje się również 14 wysp. Uroku dodają również brzegi jeziora, które na wielu odcinkach mają charakter klifów, ich wysokość dochodzi do 40 metrów nad pozom lustra wody. Tutaj też rozpoczyna się szlak kajakowych rzeką Drawą. W wodach jeziora żyje reliktowy skorupiak. “Po pierwszym rozbiorze Polski w Czaplinku stacjonował 8 Pułk Huzarów. Pewnej nocy, zapadł się z głuchym łoskotem w wodach jeziora Drawskiego, wojskowy plac ćwiczebny o powierzchni 1,5 ha. W wyniki osunięcia się gruntu, powstała nowa południowa część jeziora, gdzie głębokość dochodzi do 24 m metrów. Zjawisko to, tłumaczy się występowaniem podwodnych pieczar, wyżłobionych w skale kredowej, które wówczas zapadły się.”LINK

Wał Pomorski WWII

Jezioro Drawsko Atrakcje

Niemcy wybudowali Wał Pomorski w latach 1932–1945 na granicy niemiecko-polskiej. Był linią umocnień ciągnących się około 275 kilometrów. Liczył około 900 schronów żelbetonowych oraz stanowisk ogniowych różnego rodzaju i przeznaczenia. Umocnienia żelbetowe i betonowe uzupełnione były transzejami strzeleckimi, rowami łączącymi i schronami drewniano – ziemnymi oraz zaporami inżynieryjnymi. W l. 1944 – 1945 Wał był modernizowany na głównej pozycji obronnej. Wał tzw. linia D-1 ciągnęła się od Ustki przez Słupsk, Szczecinek, Krągi, na zach. od Nadarzyc, Wałcz, zachodni brzeg Drawy, płn. brzeg Noteci do Santoka. Od rej. Szczecinka na zachodnim brzegu Gwdy przygotowana była pozycja polowa (pas przesłaniania) obejmująca Podgaje, Jastrowie i Piłę. Na linii: Kołobrzeg, Białogard, Połczyn-Zdrój, Choszczno, Gorzów Wielkopolski ciągnęła się polowa linia Wału częściowo ufortyfikowana tzw. linia D-2.LINK LINK


Wyspa Bielawa

Jezioro Drawsko Atrakcjes

Wyspa Bielawa - położona jest w północnej części jeziora Drawsko, ok. 500 metrów w linii prostej od Starego Drawska. Wyspa zajmuje powierzchnię 79,5 ha i jest piątą co do wielkości wyspą śródlądową w Polsce. Posiada stałych mieszkańców i była dawnej wykorzystywana rolniczo (m.in. prowadzono na niej uprawą wikliny). Na wyspie tworzony jest Park Przyrodniczy a poznanie jej umożliwia istniejąca ścieżka przyrodnicza. Podczas 1,5 godzinnego spaceru można poznać typową dla wysp jeziornych przyrodę. Przygotowane są również stanowiska do obserwacji płazów i ptaków zamieszkujących wyspę i jezioro. Atrakcją ścieżki jest również wieża służąca do obserwacji dużych ssaków wyspy oraz niewielka kolonia kormoranów, zlokalizowana na wysepce w pobliżu Bielawy.LINK

Rzeka Drawa

Rzeka Drawa

Rzeka Drawa – ma swój początek w rynnowej dolinie polodowcowej, tzw. Dolinie Pięciu Jezior, położonej pomiędzy Połczynem Zdrojem a Kluczewem. Jest drugim co do wielkości dopływem Noteci. Drawa ma długość 185,9 km, wypływa z Jeziora Krzywego na wysokości 150 m n.p.m., położonego 7 km na południowy wschód od Połczyna Zdroju. Uchodzi zaś do Noteci w pobliżu Krzyża, na wysokości 28 m n.p.m. Kilkakrotnie spływał Drawą ksiądz Karol Wojtyła, obecny papież Jan Paweł II, na którego cześć szlak został nazwany jego imieniem. Cały obszar wzdłuż rzeki Drawy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, która jest dziełem lądolodu skandynawskiego. Malownicze wzgórza morenowe dochodzą do wysokości 219 m n.p.m. LINK www.mrowka.pl/drawa.html

Spyczyna Góra

Rzeka Drawa

Spyczyna Góra – Jezioro Prosino – to nazwa ścieżki przyrodniczej rozpoczynającej się przy ruinach zamku w Starym Drawsku. Długość trasy 16,5 km i jest przeznaczona dla turystyki pieszej (czas przejścia 6,5) bądź rowerowej. Atrakcją ścieżki jest wieża widokowa zbudowana na wzgórzu o wysokości 195 m n.p.m. obok Spyczynej Góry (203 m n.p.m.) w pobliżu miejscowości Żerdno. Jest to jedno z najwyższych wzniesień na Pojezierzu Drawskim. Z wieży roztacza się panorama środkowej części Drawskiego Parku Krajobrazowego. Obok ambony zlokalizowano altanę wypoczynkową oraz miejsce na ognisko. Można tu odpocząć i nabrać siły na przejście kolejnych etapów ścieżki. Obecnie nie ma już wieży widokowej ale bardzo dobre miejsce na spacer. LINK

Jezioro Prosino

Jezioro Prosino

Jezioro Prosino jest to rezerwat ornitologniczny założony w 1988 roku w celu ochrony miejsc lęgowych i bytowych ptaków wodnych i błotnych. Na jeziorze i w jego sąsiedztwie gniazduje 26 gatunków ptaków m.in. perkoz, błotniak stawowy, czajka, mewa śmieszka, pliszka żółta, sikora czarnogłowa. Ptaki można dogodnie obserwować przez lornetkę z przygotowanego stanowiska. LINK

Jezioro Żerdno

Jeziorroo Żerdno

Jezioro Żerdno – zwane również Srebrnym, jest dawną zatoką jeziora Drawsko. Powierzchnia jeziora to 205 ha a maksymalna głębokość 36 m. W odległości 2 km w kierunku wschodnim j. Komorze, początek szlaku kajakowego Piławy. Woda jeziora odpowiada I klasie czystości. Sekrety łowiska: Okonie niemal przez cały rok okupują głębokie górki podwodne znajdujące się na 7–10 m. Dobrą przynętą są 3-calowe kopyta UV i zgniłe zielenie. LINK

Głaz “Tempelburg”

Głaz “Tempelburg”

Głaz “Tempelburg” - dawna nazwa Czaplinka, wyryta wraz z datą 1858 r. na największym pomniku przyrody nieożywionej. Głaz narzutowy z szarego granitu o obwodzie 19 m i wysokości 3,5 m ponad ziemię znajduje się w pobliżu Cichorzecza. Leży przy drodze będącej przedłużeniem ul. Kamiennej w Czaplinku. Jest bardzo prawdopodobne, że nazwa tej ulicy (wzorowana na nazwie przedwojennej) pochodzi właśnie od tego głazu. LINK

Trasy rowerowe Czaplinek

Głaz “Tempelburg”

Trasy rowerowe – (4 o łącznej długości 171 km) zostały wytyczone przez najciekawsze i godne odwiedzenia miejsca wokół Czaplinka. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia rowerowych podróży jest staromiejski czaplinecki rynek (choć można je rozpocząć w dowolnym miejscu trasy). Trasy zostały oznakowane stylizowaną sylwetką roweru. LINK

Trasa “Kraina Zaklętego Trójkąta” (oznakowanie czerwone, długość 45 km) obszar w obrębie jezior: Dołgie Wielkie, Komorze i Żerdno wraz ze Spyczyną Górą.

Trasa “Dolina Pięciu Jezior” (oznakowanie niebieskie, długość 47 km) to najpiękniejszy zakątek Pojezierza Drawskiego jest położona na północ od Czaplinka.

Trasa “Lobeliowe Jeziora” (oznakowanie czarne, długość 33 km) prowadzi poprzez rynnę polodowcową, wypełnioną licznymi jeziorami.

Trasa rowerowa “Dobrzyca” (oznakowanie zielone, długość 45km) wiedzie poprzez potężny bór. Jest to jedne z największych zwartych obszarów leśnych na Pomorzu.

Starówka Czaplinek

Głaz “Tempelburg”

Starówka Czaplinek kompleks staromiejski, w skład którego wchodzi rynek wraz z sąsiadującymi uliczkami, jest charakterystycznym przykładem średniowiecznego rozwiązania urbanistycznego. Dzięki przetrwaniu w strukturze licznych elementów dawnego układu przestrzennego czaplinecka starówka wpisana została do rejestru polskich zabytków woj. koszalińskiego.

Kościół “Św. Trójcy”

Kościół “Św. Trójcy”

Kościół “Św. Trójcy” Jest to najstarsza murowana budowla Czaplinka wzniesiona prawdopodobnie w końcu XIV lub na początku XV wieku w miejscu, gdzie - jak twierdzi większość badaczy – stał wcześniej zamek templariuszy. Obecną postać kościół zawdzięcza przebudowie dokonanej w XVIII wieku po zniszczeniach dokonanych przez pożar w 1725 roku. Bryła kościoła ukierunkowana jest wzdłuż osi wschód-zachód (tzw. kościół orientowany0 i nosi dość wyraźne ślady wcześniejszych założeń architektonicznych pochodzących z okresu sprzed odbudowy po pożarze. W kościele znajduje się barokowy drewniany ołtarz baldachimowy i klasycystyczna ambona z I poł. XIX wieku.

Drewniana dzwonnica kozłowa

Drewniana dzwonnica kozłowa Podczas odbudowy kościoła Św. Trójcy po pożarze w 1725 r., zrezygnowano z odbudowy zniszczonej wieży. Dzwony zamówione w roku 1730 u ludwisarzy kołobrzeskich zawieszone zostały na wzniesionej obok kościoła dzwonnicy. Ciekawostka jest łaciński napis na największym dzwonie, który w swobodnym przekładzie oznacza: “Ten, który po raz drugi przez smutne wydarzenia zniszczony ogniem został odtworzony przez Christiana Heina, kanonika katedralnego poznańskiego, plebana Czaplinka i sekretarz króla polskiego”.

Kościół pod wezwaniem Św. Krzyża

Kościół pod wezwaniem Św. Krzyża. Jest to najokazalsza budowla sakralna Czaplinka. Zajmuje całą wschodnią pierzeję rynku. Wybudowany został w latach 1829-1830 na planie krzyża greckiego, w stylu neoromańskim. We wnetrzu na uwagę zasługuje powstałe po II wojnie światowej interesujące polichromie ścienne, ceramiczna mozaika w prezbiterium oraz drewniane rzeźby w bocznych ołtarzach autorstwa miejscowego rzeźbiarza.

Ruiny zamku w Starym Drawsku

Ruiny zamku w Starym Drawsku. Zwaliska zamku usytuowane na wzniesieniu w wąskim przesmyku między jez. Drawsko i Żerdno przy szosie wiodącej do Kołobrzegu są jedną z cenniejszych pamiątek historycznych regionu czaplineckiego. Zamek wybudowany został przez joannitów około 1360 roku. Od 1407 do 1668 był siedzibą starostów polskich. Od XVIII wieku pozostaje w ruinie. Pozostałości solidnych zamkowych murów o grubości dochodzącej 2,5 m i o wysokości do 12 m świadczą o dawnej świetności tej warowni. Ciekawostką jest odsłonięty podczas prac wykopaliskowych loch zlokalizowany w południowo-zachodnim narożniki budowli zamkowej.

Młyn wodny w Głęboczku”

Młyn wodny w Głęboczku. W niewielkiej wsi powstałej w XIX wieku jako folwark sąsiedniego Rzepowa, zachował się bardzo ciekawy zespół młyński z końca XIX wieku, w którego w skład wchodzą m.in. szachulcowy budynek młyna oraz spichlerz.

Back to Top